siojial cnial lyl hour qual aic 小姐請你乎我愛

M:    
Gnic'virn. guil loq bail,
donkzoec voo segsair,
sidzairl but yenkgai;
 
F:
Qual aic lyl zairl sim 'lairl,
m gnal golng`cutlaai,
m gnal hour laang zai;
 
M:
Sniurl knuacmair,
lyl sniurl knuacmair,
qual duic lyl znualyniur. guanhuaai;
 
F:
Lyl e simyic,
qual yarl m sirl-
waanzoaan voo liaulgiail;
 
M:
Siojial! Lyl cnial lyl hour qual aic!

F:
Sensne! Laang pnailsec. zairl sim 'lairl!
 
M:
Url lyl zairl sin 'bni;
qual e sim. dioq ciongmualn liaul aic. e gongcail;
 
F:
Url liaul lyl e aic;
qual yitseng. dioq diimzuic zairl aic. e secgaic;

 
Comments