sapsap'al hourl ak daamdaam 沙沙雨淋濕濕

 
 
Sap'sap'al hourl. ak daam'daam,
voo laang tniacsioh. jin cicalm;
Hourl. narl loq, lolng voo lank,
lelng'lelng-ceng'ceng. se taauzang...

Sap'sap'al hourl. ak daam'daam,
aic gah jiah cim. voo cail gang;
Voo sniurl dioq lyl eurl gar quln laai bank;
gioc quln e marng. lolng bentseeng kang!

Aic lyl jid laang. dioq aic lyl jid laang,
znualyniur. lyl donkzoec m zai bnuac harng?
Sim'aic. e laang. gamqoarn aic badlaang,
sim. nalcniurl jiam. dyrl leh cak!

Sap'sap'al hourl. ak daam'daam,
voo laang jiaucgouc. veurl kinsang;
Hourl. nal loq. nal duar zaang,
vagsail. cniurl hourl. lolng voo lank...

Sap'sap'al hourl. ak daam'daam,
voo laang tniacsioh. jin cicalm;
Hourl. narl loq, lolng voo lank;
lelng'lelng-ceng'ceng. se taauzang...

Sap'sap'al hourl. ak daam'daam,
aic gah jiah cim. voo cail gang;
Voo sniurl dioq lyl eurl gar quln laai bank,
gioc quln e marng. lolng bentseeng kang!

Anata-wo aiishiteru,
znualyniur. lyl donkzoec m zai bnuac harng?
Sim'aic. e laang. gamqoarn aic badlaang;
sim. nalcniurl jiam. dyrl leh cak!

Sap'sap'al hourl. ak daam'daam,
voo laang jiaucgouc. veurl kinsang;
Hourl. nal loq. nal duar zaang,
vagsail. cniurl hourl. lolng voo lank...

 
Comments